Disclaimer

De informatie op deze website is met grote zorgvuldigheid samengesteld.  Toch is niet te garanderen dat deze informatie volledig juist is of blijft. Aan publicaties of informatie op deze website, of aan adviezen die via deze site zijn aangevraagd, kunnen bezoekers van de site dan ook geen rechten ontlenen.

 

Copyright

Alle informatie op deze site is auteursrechtelijk beschermd. Dit geldt zowel voor teksten als beeldmerken, foto’s, logo’s en illustraties. De informatie op deze website mag niet zonder schriftelijke toestemming van Kim Kroezen worden vermenigvuldigd of openbaar gemaakt. 

 

Intellectuele eigendomsrechten

De website bevat onderdelen waarop intellectuele eigendomsrechten van Kim Kroezen rust. Het is daarom niet toegestaan om, zonder toestemming van Kim Kroezen (onderdelen van) de website elektronisch of anderszins te kopiëren, openbaar te maken en/ of wijzigingen in (onderdelen van) de website aan te brengen.